Teknik Özellikler

Kireç Teknik Özellikleri

Kireç, doğada kireçtaşı veya kalker (CaCO3) olarak bulunan kayaçların belli ebatlara indirgendikten sonra fırınlarda yakılmasıyla elde edilir.

Elde edilen sönmemiş kireç, higroskopik özelliklere sahiptir ve suyla reaksiyona sokularak toz halindeki sönmüş kirece dönüştürülür.

Kireç Ürünleri

4a

Sönmüş Kalker Kireci (CL 80 S)

Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
4a

Sönmüş Kalker Kireci (CL 90 S)

Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
2a

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q) (TS EN 459-1) (90 µ)

Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
1a

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q) (TS ESN 459-1) (3-10 mm)

Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
3a

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q / 10-60 mm)

Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal

KİREÇ SEVKİYAT ŞEKİLLERİ

Torbalı
Paletli
Slingbag
Bigbag
Silobus
Dökme

Kireç Sevkiyat Ekibi

KULLANIM ALANLARI

KİREÇ STANDARTLARI

Kireç Satış Ekibi