Entegre Yönetim Sistemleri

NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş, kalite ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • İç ve dış müşteri memnuniyeti için ürün ve hizmetlerin yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uygun kalitede sunulmasını,

 • Kaynakların verimli kullanılmasını, çevre ve doğal kaynakları korumayı,

 • Kalite ve verimliliği sürekli geliştirmeyi,

 • Riskleri yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,

 • Tedarikçilerini geliştirmeyi ve desteklemeyi,

 • Paydaşlarıyla ilişkileri yönetmeyi,

 • İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatına uyarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasını,

Taahhüt ederiz.

NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. ENERJİ POLİTİKASI

NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. olarak, üretimlerimiz için gerekli olan enerji miktarını optimum seviyelere getirebilmek adına, tüm faaliyetlerimiz esnasında;

 • Enerji Politikamıza uygun amaç ve hedefler belirleyerek bunları uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Enerji verimliliği sağlayan teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi, doğal kaynakları verimli kullanmayı,

 • Ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimler yapmayı ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

 • Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda, bilinçlendirmenin artırılması için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak, çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,

 • Enerji verimliliğini artıracak her türlü çalışma ve projeyi desteklemeyi,

 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt ederiz.